UN Global Compact

 • FN's Global Compact-initiativ blev lanceret i juli 2000 og fungerer både som en overordnet politik og en praktisk struktur for virksomheder, der har forpligtet sig i forhold til bæredygtighed og ansvarlig forretningsførelse. Initiativet er udviklet i samarbejde med topchefer og direktører og har til formål at afstemme forretningsførelse og -strategier med ti alment accepterede principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption:

  Menneskerettigheder

  • Princip 1: Virksomheder skal støtte og respektere beskyttelse af internationalt erklærede menneskerettigheder. 
  • Princip 2: Virksomheder skal sikre, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettigheder. 

   

   
  Arbejdstagerrettigheder

  • Princip 3: Virksomheder skal respektere medarbejderes ret til at organisere sig og aktivt anerkende retten til kollektiv forhandling.
  • Princip 4: Virksomheder skal støtte udryddelse af enhver form for tvangsarbejde.
  • Princip 5: Virksomheder skal aktivt støtte afskaffelse af børnearbejde.
  • Princip 6: Virksomheder skal være fortalere for udryddelse af diskrimination i forbindelse med arbejds- og ansættelsesforhold.

   

   
  Miljø

  • Princip 7: Virksomheder skal støtte forebyggende tiltag i forbindelse med miljømæssige udfordringer.
  • Princip 8: Virksomheder skal tage initiativ til fremme af større miljømæssig ansvarlighed. 
  • Princip 9: Virksomheder skal fremme udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier. 

   

   
  Anti-korruption

  • Princip 10: Virksomheder skal bekæmpe korruption i alle dens afskygninger, herunder afpresning og bestikkelse. 
   

  Den årlige bæredygtighedsrapport fungerer som vores fremskridtsrapport i forbindelse med FN's Global Compact-initiativ, der redegør for udviklingen inden for vores bæredygtighedsindsats. 

   

   

 • UN Global Compact

Vær social Deltag aktivt

Vil du lære os at kende?

Lær os at kende, og deltag i samtalen