Etisk adfærd

 • I 2008 præsenterede Danfoss sin Etikhåndbog, der beskriver de etiske retningslinjer, som alle medarbejdere hos Danfoss skal følge.

  Etikhåndbogen er blevet opdateret flere gange, senest i 2013. Opdateringerne tager udgangspunkt i de erfaringer, man har gjort i forbindelse med brug af de etiske retningslinjer. Den opdaterede Etikhåndbog blev udleveret til alle medarbejdere i Danfoss koncernen i starten af 2013, og i 2014 udleveres den til alle medarbejdere i Danfoss Power Solutions. Etikhåndbogen beskriver Danfoss' etiske retningslinjer og inddeler dem i tre overordnede emner:

   

  • Danfoss og vores medarbejdere
  • Danfoss og vores eksterne samarbejdspartnere
  • Danfoss og samfundet som helhed 

  Håndbogen gælder for alle medarbejdere og virksomheder i Danfoss koncernen, herunder datterselskaber og joint ventures, som Danfoss har aktiemajoritet i.
  Alle koncernvirksomheder, forretningsenheder, afdelinger og medarbejdere hos Danfoss skal som minimum overholde de lokale love, som gælder i de lande, hvor de har aktiviteter. Det betragtes som værende et helt grundlæggende krav, at man overholder landets lovgivning. Herudover skal de etiske retningslinjer i vores Etikhåndbog til hver en tid overholdes.

   

 • Læs mere

  Etiktest
  Til understøttelse af vores Etikhåndbog har vi udarbejdet en online test for at øge vores medarbejderes forståelse af begrebet etik.

  Etiktesten er en test med flere svarmuligheder, som alle medarbejdere har adgang til på Danfoss intranettet. Testen er oversat til samtlige koncernsprog, hvilket gør det muligt for størstedelen af vores medarbejdere at teste deres viden om etik på deres modersmål.

  Etikkurser
  Ud over at gennemgå vores Etikhåndbog skal alle ledere gennemføre et e-læringskursus og bestå en prøve inden for en fastsat tidsramme. E-læringskurset tager udgangspunkt i håndbogen og handler om en lang række emner, eksempelvis vores adfærd, ansættelsesforhold, interessekonflikter, fortrolige oplysninger og andre problemstillinger.
  Alle personaleledere deltog i etikkurser i 2012 og gennemførte en prøve via e-læringsplatformen Danfoss Learning. I 2013 byggede Danfoss videre på personaleledernes uddannelse i etisk adfærd. Det er obligatorisk for alle ledere i Danfoss Power Solutions at gennemføre det etiske e-læringskursus i 2015.

  Ethics Hotline og spørgefunktionen AskUs
  Danfoss har whistleblowerordningen Ethics Hotline, hvor medarbejdere anonymt kan indberette mistanke om overtrædelse af loven og interne retningslinjer uden at involvere en leder. For at sikre professionel håndtering af sådanne indberetninger har Danfoss indgået et samarbejde med virksomheden EthicsPoint, der modtager indberetningerne enten via internet eller telefon og videresender dem til Danfoss Ethics Committee, som bestemmer det videre forløb.

  Herudover har Danfoss en spørgefunktion ved navn AskUs, som koncernens medarbejdere kan kontakte for at få øjeblikkelig rådgivning eller svar på et hvilket som helst spørgsmål om etik og compliance. Formålet med AskUs er at mindske tvivl og usikkerhed blandt koncernens medarbejdere og forebygge utilsigtet overtrædelse af love og regler.

  Fokus på brud på menneskerettigheder
  FN har godkendt en række vejledende principper for, hvordan virksomheder bør sikre, at de ikke medvirker til brud på menneskerettighederne. Som en af foranstaltningerne skal virksomheder gennemføre en due diligence-proces for at identificere, afhjælpe og forebygge potentielle overtrædelser af menneskerettighederne.

  I 2014 gennemførte Danfoss en due diligence-proces i alle virksomheder inden for klima og energi-segmentet for at identificere eventuelle risici forbundet med koncernens aktiviteter. Due diligence-processen bestod af et omfattende spørgeskema om menneske- og arbejdsrettigheder, der blev sendt ud til alle virksomheder i koncernen.
  Ifølge besvarelserne bliver Danfoss politikker til forebyggelse af brud på menneske- og arbejdsrettigheder generelt overholdt. Man identificerede potentielle overtrædelser på nogle få områder, hvilket efterfølgende er blevet afhjulpet.
  I 2014 gennemførte man en proces, der havde til formål at identificere potentielle risici i forhold til brud på menneskerettigheder hos Danfoss Power Solutions.

  Anti-korruption
  Alle medarbejdere, som er i kontakt med forretningspartnere – primært inden for salg og indkøb – skal gennemføre anti-korruptionsprogrammet ved at deltage i et e-læringskursus og bestå en prøve. Formålet med programmet er at minimere risikoen for korruption internt i Danfoss og sikre, at tredjeparter, som gør forretning på vegne af Danfoss, ikke er involveret i korruption.
  Over 1.000 ledere og andre fremtrædende medarbejdere gennemførte Danfoss anti-korruptionsprogram i løbet af 2013.

  Konkurrencelovgivning
  Da Danfoss er en meget vigtig aktør på mange geografiske og produktrelaterede markeder, er det vigtigt, at alle medarbejdere i Danfoss koncernen, der har med forretningspartnere at gøre, har kendskab til de overordnede regler, som konkurrenceloven foreskriver.

  Programmet er blevet oprettet for at sikre, at medarbejdere hos Danfoss respekterer det frie marked og overholder konkurrencelovgivning på globalt plan. Omkring 4.000 medarbejdere, som er i kontakt med forretningspartnere eller brancheorganisationer, har gennemført det obligatoriske e-læringsprogram om konkurrencelovgivning.

  Risikovurdering i forsyningskæden
  Danfoss arbejder systematisk med risikovurdering og leverandørstyring. Siden 2004 har Danfoss haft en Code of Conduct for leverandører, der definerer koncernens miljømæssige og sociale krav. Alle leverandører skal underskrive denne Code of Conduct, og Danfoss foretager regelmæssige kontroller for at sikre leverandørernes overholdelse heraf samt håndtering og afhjælpning af eventuelle overtrædelser.
  For at sikre, at alle medarbejdere hos Danfoss, som er i kontakt med leverandører, har kendskab til Danfoss Code of Conduct og ansvarsfordelingen på dette område, sørger Danfoss Code of Conduct Competence Center for regelmæssigt at tilbyde kurser til vores medarbejdere i indkøb. Kurserne er opdelt i flere forskellige moduler og foregår primært som e-læring.

  I 2013 gennemførte 99 medarbejdere kursusforløbene, og siden starten af 2014 har fokus været på at uddanne medarbejderne i indkøb hos Danfoss Power Solutions.

Vær social Deltag aktivt

Vil du lære os at kende?

Lær os at kende, og deltag i samtalen
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/sustainability/ethical-behavior/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "34.228.41.66", "UserHostName": "34.228.41.66", "UserLanguages": null }