Etik hos Danfoss

 • I 2008 præsenterede Danfoss sin Etikhåndbog, der beskriver de etiske retningslinjer, som alle medarbejdere hos Danfoss skal følge.

  Etikhåndbogen er blevet opdateret flere gange, senest i 2013. Opdateringerne tager udgangspunkt i de erfaringer, man har gjort i forbindelse med brug af de etiske retningslinjer. Den opdaterede Etikhåndbog blev udleveret til alle medarbejdere i Danfoss koncernen i starten af 2013, og i 2014 udleveres den til alle medarbejdere i Danfoss Power Solutions. Etikhåndbogen beskriver Danfoss' etiske retningslinjer og inddeler dem i tre overordnede emner:

   

  • Danfoss og vores medarbejdere
  • Danfoss og vores eksterne samarbejdspartnere
  • Danfoss og samfundet som helhed 

  Håndbogen gælder for alle medarbejdere og virksomheder i Danfoss koncernen, herunder datterselskaber og joint ventures, som Danfoss har aktiemajoritet i.
  Alle koncernvirksomheder, forretningsenheder, afdelinger og medarbejdere hos Danfoss skal som minimum overholde de lokale love, som gælder i de lande, hvor de har aktiviteter. Det betragtes som værende et helt grundlæggende krav, at man overholder landets lovgivning. Herudover skal de etiske retningslinjer i vores Etikhåndbog til hver en tid overholdes.

   

Vær social Deltag aktivt

Vil du lære os at kende?

Lær os at kende, og deltag i samtalen