Danfoss kvalificerer 19 HVAC-R produktserier til lav-GWP kølemidler 

New_Generation_of_HFCs_composition and GWP levels-1 Kigali-topmødet i oktober sidste år skabte større sikkerhed med hensyn til udfasningen af kølemidler i HVAC-R. Industrien anerkender dog behovet for at anvende midlertidige alternativer for visse anvendelser, indtil den langtidssigtede proces er klar. På baggrund af dette fortsætter Danfoss med at udforske de bedste muligheder med 34 kølemidler globalt og har netop afsluttet en vigtig kvalifikationsfase for 19 produktserier. 

- 27. juni 2017 Af Danfoss

Bæredygtige løsninger er i den bedste interesse for alle interessenter i vores branche. Bæredygtighed garanterer langsigtede investeringer og sikrer overholdelse af Corporate Social Responsibility (CSR). Når man i dag taler om kølemidler og langsigtet bæredygtighed, stræber Danfoss efter en bæredygtig balance mellem økonomi, sikkerhed og miljø i vores produktportefølje og valg af kølemidler med lavt GWP. Ved at kvalificere vores produkter til at fungere godt sammen med nye kølemidler er det muligt at opnå de krævede mål for reduktion af CO2 i udfasningsperioden. Kvalificeringen af Danfoss-produkter vil også leve op til regionale og nationale lovkrav, som f.eks. den europæiske F-gas-forordning, SNAP-forordningen i USA, HFC-udfasning i Japan og udfasning af CFC/HCFC i Montreal-protokollen. Et kvalifikationsprogram af denne kaliber vil sikre, at vores kunder, montører og OEM’er har et gennemførligt overgangsforløb.

R448A, R499A, R452A, R290 and CO2: De primære alternativer til kommerciel køling 

2016 og 2017 er begge uhyre vigtige år for Danfoss med hensyn til at opnå adskillige kvalifikationer, især indenfor kommerciel køling. Kommerciel køling anvender hovedsageligt R404A, men er nu underlagt forbud eller kvoter globalt ved brug i nyt udstyr samt udskiftning fra og med januar 2020 i Europa med F-Gas og allerede fra begyndelsen af 2017 i USA med SNAP-forordningen.

R404A har et højt globalt opvarmningspotentiale, og emissionerne fra mange kommercielle systemer kan reduceres betydeligt ved at erstatte R404A med et alternativ. Hovedparten af udfasningen kommer fra køling i supermarkeder, da der skiftes fra R404A til CO2. En delvis overgang til kaskadesystemer, hvor en chiller-lignende opløsning, der anvender R134a eller R513A i kombination med CO2, kan være velegnet til et varmere klima. Danfoss er anerkendt inden for CO2-applikationer med en meget omfattende produktportefølje.

Hvad angår kondenseringsaggregater, er der allerede skiftet til R407A og R407F på mange områder. Disse kølemidler reducerer GWP-effekten med ca. 50 %. Men der findes allerede adskillige andre erstatningsprodukter: R448A og R449A til køling ved mellemtemperatur, som er baseret på HFO 1234yf, samt R452A til køling ved lav temperatur. De nye kølemidler har et globalt opvarmningspotentiale (GWP) på under 2500. Det meste af Danfoss-porteføljen er nu kvalificeret til disse kølemidler, herunder kompressorer, standard Optyma™ og pakkede kondenseringsaggregater (Optyma™ Plus, Optyma™ Plus INVERTER), ventiler, varmevekslere og de forskellige systemkomponenter til højere driftssikkerhed.

 

New_Generation_of_HFCs_composition and GWP levels

Med hensyn til enheder med mindre kapacitet, som f.eks. salgsautomater og flaskekølere, enkeltstående og mindre enheder til detailhandlen, anvender mange af disse apparater enten propan, isobuten eller CO2. Mange af disse applikationer bruger stadig kølemiddelfyldninger på under 150 gram, men denne fyldningsstørrelse forventes at stige i fremtiden. Danfoss' sortiment af naturlige kulbrintekølemidler er en yderligere udvidelse til at opfylde disse hastigt voksende krav på markedet.

R1234ze, R32, R452B og R454B som substitutter til air conditioning

Afhængigt af systemkapaciteten har de dominerende kølemidler været enten R134a eller R410A. De er nu begge underlagt kvoter eller forbud. Vinduesenheder og splitsystemer vil gradvist bevæge sig væk fra brugen af R410A mod R32. En vis del af dette marked overgår til propan, især for de mindste fyldvæskemængder. A2L-kølemidler med høj densitet forventes at blive anvendt i VRF-systemer med højere kapacitet, men der er stadig et behov for sikkerhedskvalificering fra forskellige standarder.

For større systemer, som f.eks. scroll-chillere og tagenheder, vil der ske en tilsvarende overgang til A2L-kølemidler såsom R32. HFO-blandinger såsom R452B og R454B vil blive taget i brug afhængigt af anvendelsen (køling/varme). Overgangens sidste fase omfatter også visse applikationer, der bruger propan. Prøver på Danfoss' omfattende produktportefølje for disse nye kølemidler er nu tilgængelige.

I højkapacitetsområdet overgår centrifugal- og screw chillere, der bruger R134a, nu til HFO'er og blandinger. Efter pionerarbejdet med R1234ze, oliefrie Turbocor® TG-kompressorer, tilbyder Danfoss nu flere systemkomponenter, som f.eks. følere og kontakter, varmevekslere, tørrefiltre og skueglas, til brug med dette kølemiddel og med oliefrie systemer. Andre muligheder med lav GWP er desuden ved at blive undersøgt for at give vores kunder yderligere fleksibilitet.

Understøtter konvertering med Coolselector® og retningslinjer for retrofit

"Det er et stort skridt fremad i vores bestræbelser på at accelerere klimavenlige, bæredygtige og økonomisk overkommelige løsninger til markedet," siger Torben Funder Kristensen, Head of Public and Industry Affairs. "Vi er i færd med at opdatere alle vores aktiver for at hjælpe vores kunder, montører og OEM'er med at udvælge og udskifte i forbindelse med overgangen til de nye kølemidler med specifikke retningslinjer og værktøjer til produktvalg. Coolselector® er naturligvis afgørende for valget af Danfoss-komponenter. For at gøre overgangen til nye kølemidler lettere er lav-GWP-værktøjet og kølemiddelstokken også vigtige værktøjer. De findes på vores hjemmeside på refrigerants.danfoss.com samt i pakker i Google app-butikker," tilføjer han.

Laboratorier og teknisk ekspertise til at udvikle næste generations løsninger

Omstillingen til nye kølemidler kræver mange ressourcer og tager meget tid for komponentproducenter samt OEM’er og montører. Danfoss Application Development Centre rundt om i hele verden samarbejder med de store aktører og kølemiddelproducenter for at kunne tilbyde faglig support og moderne testfaciliteter til vore kunder under overgangen til alternative kølemidler.

"Lavt GWP og høj energieffektivitet kræver avanceret knowhow og gennemgribende afprøvning. Vi kan levere laboratoriefaciliteter og brancheførende viden i et inspirerende testmiljø til vores kunder og andre samarbejdspartnere. På den måde kan vi hjælpe hinanden med at forme fremtiden for HVAC/R," siger Stefan Pietrek, Senior Director, Global Applications.

Danfoss driver applikationsudviklingscentre i USA, Europa og Kina.

 

Sociale medier

Danfoss Cool er vores officielle kanal på de sociale medier. Bliv social, og deltag i vores samtale.

Danfoss eNewsletter

Modtag nyheder og artikler om den seneste udvikling af Danfoss' produkter og løsninger direkte i din e-mailindbakke.

Vil du vide mere?

Er du blevet interesseret i vores produkter? Vil du gerne vide mere? Tag en snak med os! Send os en e-mail, og så vender en af vores Danfoss-eksperter tilbage til dig hurtigst muligt.

 

Vær social Deltag aktivt

Vil du lære os at kende?

Lær os at kende, og deltag i samtalen