Syddansk kvintet stikker spaden i til banebrydende universitetscenter

Syddansk kvintet stikker spaden i til banebrydende universitetscenter Fredag 6. april blev første spadestik taget til Center for Industriel Elektronik (CIE) i Sønderborg. Der er tale om et enestående, regionalt initiativ og unikt samarbejde mellem erhvervsliv, universitet, region og kommune. CIE bliver hjemsted for tre nye ingeniøruddannelser og forskning på internationalt niveau, og imødekommer virksomhedernes efterspørgsel på højt kvalificeret arbejdskraft.

- 6. april 2018 Af Danfoss

Sidste sommer bød på et historisk initiativ, da virksomhederne Danfoss A/S og LINAK A/S gik sammen med Region Syddanmark, Sønderborg Kommune og Syddansk Universitet for at imødekomme manglen på elektronikingeniører i Syddanmark. Resultatet blev etableringen af Center for Industriel Elektronik (CIE) i Sønderborg. De fem partnere har tilsammen investeret 176 millioner kroner i projektet.

Syddanmark har en ekstraordinær styrkeposition inden for energieffektive teknologier, og særligt omkring Sønderborg er der et stærkt økosystem og stor koncentration af sådanne virksomheder. Branchen eksporterer for 34 milliarder kroner årligt og er dermed én af de helt tunge drenge inden for dansk eksport. Væksten har betydet, at branchen i flere år har kæmpet med at skaffe tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft inden for det tekniske område – ikke mindst ingeniører. Da elektronik i et stigende omfang er en betingelse for at fastholde væksten, er det afgørende, at virksomhederne kan skaffe medarbejdere med stærke kompetencer inden for området. Derfor er de fem partnere gået sammen om at etablere CIE.

Nyt fyrtårn for industriel elektronik
Fredag 6. april tog partnerne det første spadestik til Center for Industriel Elektronik. Bygningen, som er finansieret af Bitten & Mads Clausen Fond og LINAK A/S, kommer til at ligge i forlængelse af Alsion i Sønderborg. Der er tale om en bygning i fem etager fordelt på cirka 3.300 kvadratmeter. Den forbindes med resten af SDU Sønderborg via en gangbro i glas.

Den nye bygning kommer til at huse laboratorier, testfaciliteter og projektrum, som skal være med til at sikre uddannelse og forskning på internationalt topniveau. Centeret kommer til at skabe værdi for virksomhederne i deres innovation og produktudvikling, ligesom det vil give SDU’s forskere inspiration og skabe en solid basis for at uddanne de ingeniører, virksomhederne efterspørger.

Den nye bygning står færdig i sommeren 2019.

”Det er afgørende for Danfoss, at vi har adgang til den nyeste viden og de dygtigste hjerner - for kun sådan kan vi fortsætte rejsen med at skabe nye, banebrydende energieffektive løsninger til vores kunder.
CIE afhjælper de udfordringer med mangel på elektronikingeniører, som vi oplever – og vi fortsætter vores lange og tætte samarbejde med universitetet. Så vi er glade for og stolte over at være en helt central del i dette projekt.”
Troels H. Petersen, Senior Vice President hos Danfoss 

På Als og i Sønderborg ligger virksomheder med globale perspektiver. De har brug for de bedste ingeniører. Ved at bygge en CIE bygning med de mest moderne faciliteter, vil LINAK A/S og Bitten & Mads Clausens Fond sikre, at disse ingeniører også uddannes lokalt.
Per Have, direktør, Bitten & Mads Clausens Fond

Jeg håber, at vi kommer til at indgå endnu flere partnerskaber som dette. Vi ved nemlig, hvor skoen klemmer regionalt, og vi ved, hvad vi har af styrkepositioner og ressourcer regionalt. Derfor kan vi sammen finde løsninger, som virker og skaber vækst.
Stephanie Lose (V), regionrådsformand, Region Syddanmark

Det er en fantastisk dag for mig som borgmester. Med det nye center markerer Sønderborg sig endnu stærkere som universitetsby og et attraktivt sted at studere. Det her viser, hvad man kan opnå, når erhvervsliv, regionen, SDU og kommunen går sammen og løfter i flok. Med det nye center sikrer vi flere attraktive uddannelser. Og samtidig kan vi støtte vores virksomheder i at tiltrække højt specialiserede medarbejdere.
Erik Lauritzen (A), borgmester, Sønderborg Kommune

CIE er en materialisering af vort tætte samarbejde med industrien. Dette samarbejde illustrerer ikke blot, at SDU er eksperimenterende og nytænkende, men også arbejde på tværs af kendte skel. Vi er ovenud lykkelige over, at parterne har investeret massivt i CIE, hvilket betyder, at vi kan oprette et center med forskning og uddannelse på et meget højt internationalt niveau. Vi har tænkt os at betale tilbage med ingeniører af en sådan støbning, at de kan være med til at løfte ikke blot parterne, men hele regionen.
Prof. Dr. Horst-Günter Rubahn, konstitueret leder af CIE og direktør for Mads Clausen Instituttet

Center for Industriel Elektronik er vokset ud af de gode og nære relationer, som vi har med regionen, kommunen og landsdelens erhvervsvirksomheder. Vi vil i de kommende år kvittere for samarbejdet med at rekruttere dygtige studerende og uddanne dem til ingeniører med de rette kompetencer og af en sådan støbning, at de kan være med til at løfte udfordringerne i regionen.
Bjarne Graabech Sørensen, prorektor på SDU


Fakta
To af de tre nye ingeniøruddannelser optager de første studerende allerede i år, mens den tredje, en kandidatuddannelse, starter næste år. 

Der arbejdes med et støt stigende optag over de næste 10 år, så SDU, når planen er fuldt udfoldet, kan optage 170 studerende om året inden for uddannelser i industriel elektronik.

I Sønderborg-området bliver der brug for at ansætte knap 1400 akademikere inden 2020, men det vurderes, at det med den nuværende udvikling kun er muligt at skaffe 600.

Der kommer altså til at mangle 800 akademikere, og det er især ingeniører inden for især elektronik, mekatronik og it. Derfor er parterne skredet til handling.

Bitten & Mads Clausens Fond og LINAK A/S skyder mellem 60 og 80 mio. kroner i opførelsen af den fem etager og omkring 3.300 kvadratmeter store bygning til CIE, som placeres syd for de øvrige blokke af Alsion.

De første ansættelser til centret er allerede i hus. Der er fundet en leder af CIE, som tiltræder til august. CIE er blevet optaget som kompetence-center ved European Cluster Power Electronics, ECPEU. Uddannelserne er godkendt af regeringen. De første 29 unge fra hele Europa har endvidere søgt ind på uddannelsen.

 

Første spadestik til universitet

Danfoss udvikler teknologier, der er med til at gøre verden bedre, smartere og mere effektiv. I de voksende byer sikrer vi friske fødevarer og optimal komfort i huse og kontorer samtidig med, at vi imødekommer behovet for energieffektiv infrastruktur, forbundne systemer og integration af vedvarende energi. Vores løsninger bliver anvendt til for eksempel køling, aircondition, opvarmning, motorkontrol og mobilt udstyr. Vores innovative ingeniørarbejde går helt tilbage til 1933, og i dag er Danfoss markedsledende med 27.000 medarbejdere globalt og salg i mere end 100 lande. Vi er ejet privat af grundlæggerens familie.

Mere information:
Danfoss Media Relations
Tlf.: 70 20 44 88

 

Vær social Deltag aktivt

Vil du lære os at kende?

Lær os at kende, og deltag i samtalen