Nordhavn – bydelen med den brede horisont

Nordhavn-738x415 Det er Skandinaviens største byudviklingsprojekt. De næste 50 år vil Københavns Nordhavn udvikle sig til en bydel med 40.000 beboere og 40.000 arbejdspladser. Den gamle frihavn har altid sat kursen mod nye horisonter. Den brød toldmuren og var den første havn i verden, der erstattede mekanik med elektricitet. Nu er EnergyLab Nordhavn med Danfoss som partner dér, hvor fremtidens energiløsninger udvikles.

- 25. maj 2018 Af Danfoss A/S

Murmansk. Bilbao. Aberdeen, Southampton. Dunkerque. Gadenavnene i Nordhavn nærmest smager af det salte vand fra stævnen af de store handelsskibe. De kom fra hele verden i slutningen af 1800-tallet, da man i den nordlige del af Københavns Havn etablerede Frihavnen, et område uden for land og riges toldgrænser.

Det globale udsyn betød, at Frihavnen fostrede eksotiske virksomheder som Østasiatisk Kompagni, Den Ankerske Marmorforretning, Skandinavisk Kaffe- & Kakaokompagni, Nordisk Fjer og Riffelsyndikatet.

Frihavnen var det første havneanlæg konstrueret af beton, og den første havn i verden, hvor man erstattede mekanisk med elektrisk kraft.

Forud for sin tid 
Nordhavn har altid haft en bred horisont og været forud for sin tid. Og for 10 år siden udskrev man en international idekonkurrence om at udvikle Nordhavn til en løsning på den danske hovedstads største problem – sin popularitet. Hver dag ankommer 19 nye beboere til København, hvor indbyggertallet ventes at vokse med 18 procent frem til 2025. Transformationen af den gamle frihavn til attraktiv bydel skulle forhindre folk i at fraflytte København.

Konkurrencen betød, at det atter strømmede ind til Nordhavn fra hele verden. Denne gang med ideer i stedet for handelsskibe. 180 i alt.

Siden er det gået stærkt i bydelen, der i årtierne efter sin tid som frihavn var kendt for tunge råvarevirksomheder - ikoniseret ved Aalborg Portlands cementsiloer og DLG’s ikoniske kornsilo med det berømte slogan: ”Hva drikker mølr”.

I dag er de brune marketenderier med kælderpilsner erstattet af knivskarpe cafeer med cortado på kaffekortet, og kvadratmeterpriserne har rundet 50.000 kroner. Nordhavn er blevet forsynet med sit eget postnummer: 2150, og er under markant transformation som et af Europas største byudviklingsprojekter. Over de næste 50 år ventes bydelen at tiltrække 40.000 nye beboere og skabe 40.000 jobs.

Nordhavn har tradition for at sprænge rammerne. Det var her, at BOPA under Besættelsen, med næsten et halvt ton sprængstof blæste fundamentet væk under Riffelsyndikatet i den største danske sabotageaktion.

National inspirationskilde

Det er også her i frihavnen, at man i en anden god sags tjeneste, klimaets, har landsat EnergyLab Nordhavn for at sætte kursen for Københavns ambition om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Den danske hovedstads fjernvarmesystem er allerede verdens ældste, største og mest succesfulde – det forsyner 99 procent af København med hovedsagelig grøn fjernvarme. EnergyLab Nordhavn skal være en national inspirationskilde for at nå endnu længere.

Projektets formål er at udvikle og demonstrere fremtidens energiløsninger og vise, hvordan elektricitet, varme, energi-effektive bygninger og elektrisk transport kan integreres i et fleksibelt, intelligent og optimeret energisystem baseret på vedvarende energi.

Danfoss ejer tre af de  15 demonstrationstyper , der tilsammen udgør EnergyLab Nordhavn, og det går ud på, at vise og analysere de tekniske og økonomiske fordele, der er forbundet med intelligent styring af de komponenter og systemer inde i bygningerne, som leverer varme og køling.

”Hvis vi ikke udnytter den mulighed, som vi har her i Nordhavn, så vil vores produkter og løsninger reelt blive reduceret til ”ikke smarte” anordninger, der holder en bestemt forudbestemt indstilling. Det var rigtigt godt før, og Danfoss er verdens bedste til det, men det er ikke udfordringen for fremtiden. Udfordringen bliver i stedet at fastlægge, hvad indstillingen på vores enheder skal være – på et bestemt tidspunkt baseret på informationer fra f.eks. energisystemet. Det er den udfordring, vi skal løse – og vise her i Nordhavn - at vi kan løse.” forklarer Danfoss’ projektleder i Nordhavn, Jan Eric Thorsen.

Intelligent fjernvarme 
I Havnehuset i Nordhavns Århusgadekvarter, også kaldet Den Røde By, hvor Nordisk Film engang lå, tester Danfoss  et system, der ikke eksisterer andre steder: Fleksibel og ultra-lav tempereret fjernvarme. Ved hjælp af en central varme ”booster” substation, der producerer varmt vand til de 22 lejligheder i Havnehuset, skaber man grundlaget for at forsyne fjernvarmenettet med fremløbsvand eller returvand med ultra-lav temperatur. Dette er specielt relevant idet der derved kan indbindes energikilder som kun kan levere lave temperaurer, eller leverer den lavere temperatur ved en højere effektivitet.

”Brugsvandet er samme temperatur, som det plejer, men du får temperaturen ned på returvandet, og det har høj relevans”, siger Jan Eric Thorsen, der varsler, at man erstatter det efterspørgsel- med det udbudsstyrede energisystem., så man f.eks. undgår at trække på fjernvarmenettet eller el-systemet i spidsbelastningsperioder.

Bygningerne i Nordhavn er bygget så massive, så ”termisk tunge”, at de så at sige kan holde varme, længe efter man har lukket for varmetilførslen.

I Terra Nova-bygningen ved havnefronten har Danfoss forsynet de 85 lejligheder med anden form for intelligens. Et  kontrolsystem, der i princippet betyder, at beboerne ”stiller deres termiske kapacitet til rådighed”. De accepterer, at andre kan påvirke deres varmesystem – til gengæld får de varmen, når den er billigst og det behøver ikke at kunne mærkes på komforten.

Snart står et supermarked klar i Nordhavnen. Her vil det med Danfoss teknologi være muligt at genanvende 95 procent af den producerede overskudsvarme fra køleanlægget  - som vil blive sendt ud i det københavnske fjernvarmenet.

Prisvinder 
EnergyLab Nordhavn vandt i starten af 2018 den danske Energi- og Miljøprisen og blev hædret med følgende ord: "EnergyLab Nordhavn nedbryder energibranchens traditionelle silotænkning og ser forsyning, forbrug, bygninger og by i ét samlet hele. Det skaber rum for intelligent energiudnyttelse og taler direkte ind i det, vi mener er fremtidens løsning.” 

"Selv om vedvarende energi er blevet billigere, giver det stadig mening at udnytte energien intelligent og effektivt. Energieffektivisering og forsyningsteknologier, skal ses i sammenhæng og ikke som modsætninger og EnergyLab Nordhavn viser, hvordan man kan gøre det intelligent."

 

Danfoss udvikler teknologier, der er med til at gøre verden bedre, smartere og mere effektiv. I de voksende byer sikrer vi friske fødevarer og optimal komfort i huse og kontorer samtidig med, at vi imødekommer behovet for energieffektiv infrastruktur, forbundne systemer og integration af vedvarende energi. Vores løsninger bliver anvendt til for eksempel køling, aircondition, opvarmning, motorkontrol og mobilt udstyr. Vores innovative ingeniørarbejde går helt tilbage til 1933, og i dag er Danfoss markedsledende med 27.000 medarbejdere globalt og salg i mere end 100 lande. Vi er ejet privat af grundlæggerens familie.

Mere information:
Danfoss Media Relations
Tlf.: 70 20 44 88

 

Vær social Deltag aktivt

Vil du lære os at kende?

Lær os at kende, og deltag i samtalen