Danfoss leverer godt første halvår

Koncernen har løftet omsætningen, og indtjeningen er forbedret med 22%.

- 28. august 2014 Af Danfoss

Med en moderat voksende omsætning og en markant forbedret bundlinje er Danfoss kommet godt igennem første halvdel af 2014. Omsætningen var efter årets første to kvartaler DKK 16.920 mio., og målt i lokale valutaer var væksten i omsætningen på 5 %. Koncernens indtjening før andre driftsindtægter og -omkostninger på DKK 2.038 mio. ligger også på et væsentligt højere niveau sammenlignet med DKK 1.665 mio. i samme periode sidste år.

”Vi leverer et godt halvår, der lever op til vores forventninger. Vores positive udvikling fortsætter, og vi skaber solide resultater i en verdensøkonomi i lavvækst. Korrigeret for udsving i valutaerne, som fortsat er ganske betydelige, har vi vækst på toplinjen, og vores indtjening er styrket. Det viser, at vores strategi virker, og at vores medarbejderes målrettede indsats bærer frugt,” forklarer koncernchef Niels B. Christiansen.

Fremgangen er bredt funderet i Danfoss’ forretningsområder, men Danfoss Power Solutions, der producerer hydraulik-komponenter til mobile maskiner, har oplevet den største stigning i efterspørgslen. Også inden for energibesparende løsninger til kølesystemer, airconditioning og hastighedsstyring af elmotorer har efterspørgslen været stigende. En betydelig del af den samlede fremgang er drevet af udviklingen i salget af Danfoss løsninger i Nordamerika, hvor Danfoss har tæt på en fjerdedel af sin omsætning. I forhold til samme periode sidste år voksede omsætningen i Nordamerika 9 % i lokal valuta. Væksten i Kina var på 5 % i lokal valuta, mens Europa var på samme niveau som sidste år.

”Det er fortsat vanskeligt at se langt frem, dog kan vi konstatere at de seneste kvartalers udvikling med let aftagende vækst i udviklingslandene og spirende optimisme på de modne markeder fortsætter, men billedet er lidt uklart. Blandt andet fordi Europa ikke rigtig er kommet fri af det økonomiske dødvande. Derfor er vi meget opmærksomme på at investere i nye teknologier og andre geografiske vækstlommer som for eksempel Tyrkiet, der rummer et stort potentiale for både vores køle- og varmeforretninger,” forklarer Niels B. Christiansen.

Efter et godt første halvår fastholder Danfoss helårs-forventningerne om beskeden vækst i omsætningen og et resultat, der vokser på samme niveau.

Hovedpunkter for 1. halvår 2014:
  • Omsætningen udgjorde DKK 16.920 mio. mod DKK 16.815 mio. i samme periode sidste år svarende til en vækst på 5 % i lokal valuta.
  • Resultat af primær drift (EBIT før andre driftsindtægter/omkostninger) blev DKK 2.038 mio. mod DKK 1.665 mio. i samme periode året før, svarende til en forbedring på 22 %.
  • Cash flow før M&A udgjorde DKK 660 mio. mod DKK 918 mio. i samme periode sidste år. Cash flowet er påvirket af forøget arbejdskapital som følge af stigende omsætning. 

Forventninger til 2014
Koncernen fastholder forventningerne til året:

Omsætningen i 2014 i lokal valuta forventes således at vise beskeden vækst.

Resultat af primær drift i 2014 forventes at vokse på linje med omsætningen.For mere information:
Danfoss Media Relations, tlf.: 7020 4488

 

 

Vær social Deltag aktivt

Vil du lære os at kende?

Lær os at kende, og deltag i samtalen