1.-3. kvartalsregnskab 2017

Stærke kerneforretninger løfter Danfoss

Kim Fausing, CEO Stærk vækst, høj lønsomhed og massive investeringer i innovation og digitalisering understreger Danfoss’ positive udvikling.

- 13. november 2017 Af Danfoss A/S

I årets første tre kvartaler er omsætningen vokset med 12 % til 32,5 mia. kr. Samtidig har fortsatte forbedringer på driften bidraget til at trække driftsoverskuddet før øvrige indtægter og udgifter op med 14 % til 4,0 mia. kr., mens nettoresultatet landede på 2,4 mia. kr. Cash flowet fra driften var som ventet lavere for de første tre kvartaler, primært som følge af den høje vækst, der driver en højere arbejdskapital. 

”Vi udnytter de vækstmuligheder, der opstår i markedet. Det gør vi i kraft af de senere års målrettede arbejde med at skabe markedsledende positioner gennem investeringer i vækst, opkøb af virksomheder og nye teknologier. Samtidig investerer vi massivt i digitale muligheder og derigennem smartere løsninger og øget værdi for vores kunder,” siger Kim Fausing, koncernchef og CEO.

Væksten i de første ni måneder af 2017 er bredt funderet på tværs af Danfoss’ markeder, hvor særligt Kina skiller sig ud med høj vækst. Selvom vækstraterne er lavere i Europa og USA, bidrager disse mere modne markeder også betydeligt til den forbedrede toplinje. Fremgangen er drevet af alle Danfoss’ fire forretningssegmenter, men det er især Danfoss’ mest cykliske forretning, mobilhydraulik-forretningen Danfoss Power Solutions, der over de seneste kvartaler har oplevet et markant opsving i aktivitetsniveauet.

”Vores kerneforretninger vokser i øjeblikket hurtigere end markederne og den globale økonomi generelt. Blandt andet fordi, at en stor del af vores teknologier og løsninger rammer midt ned i nogle af de store udviklingstendenser, som driver den globale vækst, som for eksempel elektrificering og urbanisering. Vi fortsætter med at styrke vores position i forhold til disse trends, senest med opkøbet af finske Visedo, der er verdensførende inden for elektriske løsninger. Dertil kommer, at energi-effektivitet er rykket op på den internationale klimadagsorden, og at investerings-niveauet generelt og særligt for udbygning af infrastruktur lige nu er relativt højt,” siger Kim Fausing.

Nøgletal fra 1.-3. kvartal 2017

  • Omsætningen steg med 12 % til 32,5 mia. kr. (Q3 2016: 29,1 mia. kr.), hvilket svarer til en vækst på 12 % i lokal valuta.
  • Driftsresultatet før øvrige indtægter og udgifter steg med 14 % til 4,0 mia. kr. (Q3 2016: 3,5 mia. kr.), hvilket svarer til en EBIT-margin før øvrige indtægter og udgifter på 12,3 % (Q3 2016: 12,0 %).
  • Resultatet af primær drift (EBIT) steg med 6 % til 3,7 mia. kr. (Q3 2016: 3,5 mia. kr.). EBIT-margin blev 11,3 % (Q3 2016: 11,9 %).

Forventninger til 2017 fastholdes
Vi forventer fortsat at fastholde eller udbygge vores markedsandele og samtidig fastholde en profitabilitet målt som margin på niveau med 2016 efter betydelige investeringer i digitalisering.

Mere information:
Danfoss Media Relations: tlf.: +45 70 20 44 88

 

 

Danfoss udvikler teknologier, der er med til at gøre verden bedre, smartere og mere effektiv. I de voksende byer sikrer vi friske fødevarer og optimal komfort i huse og kontorer samtidig med, at vi imødekommer behovet for energieffektiv infrastruktur, forbundne systemer og integration af vedvarende energi. Vores løsninger bliver anvendt til for eksempel køling, aircondition, opvarmning, motorkontrol og mobilt udstyr. Vores innovative ingeniørarbejde går helt tilbage til 1933, og i dag er Danfoss markedsledende med 27.000 medarbejdere globalt og salg i mere end 100 lande. Vi er ejet privat af grundlæggerens familie.

Mere information:
Danfoss Media Relations
Tlf.: 70 20 44 88

 

Vær social Deltag aktivt

Vil du lære os at kende?

Lær os at kende, og deltag i samtalen