Årsregnskab 2017 - Danfoss leverer stærkt 2017

Kim Fausing Højeste vækst i seks år, stærk indtjening og massive investeringer i fremtiden.

- 22. februar 2018 Af Danfoss A/S

I 2017 steg omsætningen med over 4 mia. kr. til 43,3 mia. kr., hvilket svarer til en vækst på 12 % i lokal valuta. Den høje vækst kombineret med fortsatte forbedringer på driften trak driftsoverskuddet før øvrige indtægter og udgifter op på 5,1 mia. kr., hvilket er godt 700 mio. kr. bedre end det foregående år. Nettoresultatet voksede med 13 % til 3,3 mia. kr. Cash flowet blev fastholdt på sidste års høje niveau.

”Vi er meget tilfredse med vores resultater i 2017. Vi har gennem året haft ekstraordinært høj vækst, og vi leverer en stærk bundlinje. Samtidig har vi investeret massivt i vækstinitiativer og digitalisering og gennemført flere vigtige teknologiopkøb, der er med til at fastholde vores position som teknologiførende og dermed at skabe størst mulig værdi for vores kunder,” siger Kim Fausing, koncernchef og CEO.

Især Danfoss’ forretningssegment, Danfoss Power Solutions, har haft et særdeles godt 2017. Men også koncernens tre øvrige forretningssegmenter voksede hurtigere end markederne og den globale økonomi generelt. Fremgangen i omsætning og indtjening var bredt funderet på tværs af Danfoss’ markeder, men særligt i BRIK-landene og i USA har væksten været markant.

Hvor væksten i Kina blandt andet er drevet af store investeringer i energi-effektivitet, der skal løse udfordringer med klimaforandringer og luftforurening, oplever Danfoss i Indien et særligt fokus på løsninger, der kan sikre friske fødevarer til en voksende befolkning. I USA, som er Danfoss’ største marked, er det især investeringer i infrastruktur, som driver den stigende omsætning.

”Vi går ind i 2018 med et solidt momentum på tværs af vores forretningsområder. Vores produkter og løsninger er et perfekt match til de globale udviklingstendenser som elektrificering, urbanisering og øget fokus på energieffektivitet i bekæmpelsen af klimaforandringer. Når vi samtidig står i en stærk, finansiel position og er konkurrencedygtige, har vi et godt afsæt i forhold til at fortsætte vores vækstrejse og massive investeringer i fremtiden,” siger Kim Fausing.

Nøgletal fra årsregnskabet:

  • Omsætningen steg med 10 % til 43,3 mia. kr. (2016: 39,2 mia. kr.), hvilket svarer til en vækst på 12 % i lokal valuta.
  • Driftsresultatet før øvrige indtægter og udgifter steg med 16 % til 5,1 mia. kr. (2016: 4,4 mia. kr.), hvilket svarer til en EBIT-margin før øvrige indtægter og udgifter på 11,8 % (2016: 11,2 %).
  • Resultatet af primær drift (EBIT) steg med 13 % til 4,8 mia. kr. (2016: 4,3 mia. kr.). EBIT-margin blev 11,1 % (2016: 10,9 %).
  • Nettoresultatet steg 13 % til 3,3 mia. kr. (2016: 2,9 mia. kr.), og det frie cash flow før M&A blev 3,3 mia. kr. (2016: 3,4 mia. kr.).

Forventninger til 2018
Vi forventer at fastholde eller udbygge vores markedsandele og samtidig fastholde en profitabilitet målt som margin på niveau med 2017 efter betydelige investeringer i digitalisering.

Mere information:
Danfoss Media Relations: tlf.: +45 70 20 44 88

 

Danfoss udvikler teknologier, der er med til at gøre verden bedre, smartere og mere effektiv. I de voksende byer sikrer vi friske fødevarer og optimal komfort i huse og kontorer samtidig med, at vi imødekommer behovet for energieffektiv infrastruktur, forbundne systemer og integration af vedvarende energi. Vores løsninger bliver anvendt til for eksempel køling, aircondition, opvarmning, motorkontrol og mobilt udstyr. Vores innovative ingeniørarbejde går helt tilbage til 1933, og i dag er Danfoss markedsledende med 27.000 medarbejdere globalt og salg i mere end 100 lande. Vi er ejet privat af grundlæggerens familie.

Mere information:
Danfoss Media Relations
Tlf.: 70 20 44 88

 

Vær social Deltag aktivt

Vil du lære os at kende?

Lær os at kende, og deltag i samtalen