Danfoss Medarbejderfond

 • Fondens formål

  Danfoss Medarbejderfond er en social fond med hjemsted i Sønderborg Kommune. Fonden er en selvejende institution, der har til formål at yde hjælp i form af blandt andet personlig rådgivning og personlig økonomisk støtte.

  Hjælpen kan ydes til alle medarbejdere, deres nærmeste pårørende samt veteraner hos Danfoss i Danmark.

  Det er fondens bestyrelse, der i hver enkelt situation vurderer, om der kan ydes hjælp, og i givet fald i hvilken form.
  Den ydede støtte må gives for højst ét år ad gangen og den må ikke have karakter af pension, tilskud til pension, eller i øvrigt være af pensionslignende karakter.

  Bemærk: Medarbejderfonden er omfattet af loven om tavshedspligt!

   

 • Rådgivning og hjælp

  Medarbejderfonden er behjælpelig med både personlig og økonomisk rådgivning. Det foregår ved personlige samtaler. Desuden kan fonden yde økonomisk hjælp. Det kan for eksempel være i forbindelse med skilsmisse, dødsfald, sygdom, dårlig økonomi, gældssanering, flytning/boligindskud, konfirmation og lignende.

  Hjælpen kan ydes som tilskud eller lån.

  Ved henvendelse til fonden skal ansøgeren medbringe:  

  • De tre sidste lønsedler
  • Budget-/plankonto
  • Oversigt der viser restbeløb på eventuelle gældsposter, som f.eks. lån, overtræk, diverse kontokort
  • Oversigt over eventuel løs gæld.

  For alle ovenstående 4 punkter skal oplysninger fra evt. ægtefælle/samlever også medbringes.

  For at sikre medarbejderne en god juridisk vurdering og hjælp i forbindelse med forskellige personlige problemer har fonden oprettet en advokatordning i samarbejde med nogle advokatfirmaer. Se fondens advokatordning.

  Når en medarbejder forlader Danfoss på grund af afsked eller efterløn, fjernes det sikkerhedsnet, man hidtil har haft i form af blandt andet en gruppelivsforsikring. For at afbøde dette har fonden indgået en aftale med Forenede Gruppeliv. Se fondens gruppelivsordning.

   

   

 • Fondens bestyrelse

  Bestyrelsen består af 11 medlemmer, som udpeges for fire år ad gangen.

  Bestyrelsen består for tiden af:

  • Jens Peter Nielsen (formand), Kolding
  • Connie Christensen (næstformand), Nordborg
  • Jan Ahrendt, Viby
  • Lise-Lotte Busjæck Christoffersen, Vejle
  • Mariann Bloch, Silkeborg
  • Lars Grau, Nordborg
  • John Schelde Hansen, Nordborg
  • Lajla Heldt, Gråsten
  • Jan Lorentzen, Nordborg
  • Helle Borring, Rødekro
  • Ulla Lousen Nicolajsen, Nordborg

   

   

Vær social Deltag aktivt

Vil du lære os at kende?

Lær os at kende, og deltag i samtalen