Danfoss Jubilæumsfond

 • Fondens formål

  Ifølge fondens vedtægter §2 har den til formål at uddele priser efter følgende retningslinjer:

  • Uddelinger fra fonden bør komme Danfoss til gode
   Det vil sige, at prisuddelingen skal bidrage til en positiv synliggørelse af Danfoss 
   som en social bevidst virksomhed.
  • Uddelinger skal være til glæde for giverne
   Medarbejderne har i sin tid via indsamlingen givet et beløb med henblik på at gavne andre mennesker. De skal derfor også ved hver prisuddeling kunne glæde sig over, at deres gave opfylder dette mål. 
  • Uddelinger bør gavne almenvellet i videste forstand
   Det betyder, at uddelinger bør komme en person eller en kreds af personer til gode, der beskæftiger sig med noget, som helt tydeligt er til gavn for andre mennesker.
   

  Danfoss Jubilæumsfond har uddelt 4,2 millioner kroner i løbet af de seneste 25 år. Pengene er gået til almennyttige formål. Som da sognepræst Poul Willer fra Rømø i 1990 kunne arrangere et ferieophold for 25 rumænske børn i Danmark. Børnene kom fra meget jævne kår og nød deres ophold i en dansk spejderhytte.

  I 2010 har fonden uddelt 105.000 kr. Læs mere om årets prisuddeling ved at klikke på linket nedenfor.

  Danfoss Jubilæumsfond har hjemsted i Havnbjerg, 6430 Nordborg og er stiftet ved en fælles indsamling blandt medarbejderne i Danfoss A/S i forbindelse med Danfoss'  50 års jubilæum den 1. juli 1983.
  Hvert år på virksomhedens fødselsdag uddeler fonden én eller flere priser af en størrelse som bestemmes af fondens bestyrelse og ud fra fondens formålsparagraf. Prisen kan gives til en person eller en kreds af personer, der helt åbenlyst beskæftiger sig med noget, der er til gavn for andre.

  Fondens priser kan ikke søges, men man kan indstille andre til at modtage en pris!

  Yderligere oplysninger om Danfoss Jubilæumsfond fås på de følgende sider, eller ved henvendelse til formanden for fondens bestyrelse, tillidsrepræsentant Henrik Brøndum, tlf 2070 0348.

   

 • Fondens bestyrelse

  Den overordnede ledelse af alle fondens anliggender varetages af en bestyrelse på otte medlemmer, der er valgt for en fire års periode, med mulighed for genvalg.

  Valgbare til bestyrelsen er personer, der er ansat i Danfoss A/S i Danmark, i dette selskabs datterselskaber eller i associerede selskaber i Danmark.

  Bestyrelsen sammensættes således:

  To medlemmer vælges af og blandt funktionærer i Nordborg, Gråsten og Tinglev.
  Tre medlemmer vælges af og blandt tillidsrepræsentanter for produktionsmedarbejdere i Nordborg,Gråsten og Tinglev.
  Et medlem vælges af og blandt øvrige funktionærer hos Danfoss i Danmark.
  Et medlem vælges af og blandt øvrige tillidsrepræsentanter for produktionsmedarbejdere hos Danfoss i Danmark.
  Et medlem udpeges af Danfoss A/S.

  For hvert bestyrelsesmedlem vælges/udpeges tillige en suppleant.

  Aktuelt består fondens bestyrelse af følgende medlemmer:

  Navn:Fabrik:Tlf.nr.:
  Henrik Brøndum (formand) Nordborg2070 0384
  Arno Knöpli (kasserer)Nordborg2949 5190
  Mariann Bloch (bestyrelsesmedlem)Silkeborg2232 9073
  Allan Berg (Sekretær)Kolding6064 0884
  Leif Byllemos (bestyrelsesmedlem)Nordborg2511 3259
  Freddy Collin (bestyrelsesmedlem)Nordborg7488 7702
  Per Grønbeck Meier (Danfoss' repræsentant)Nordborg7488 2902
  Ulla Lousen NicolaisenNordborg40229655

   

   

 • De seneste fem års prismodtagere

  Uddelingerne i 2014:

  • Mødrehjælpen Nordals modtog 25.000 kroner
  • Polske Feriebørn i Kolding modtog 25.000 kroner
  • Udslusningsgruppen under Kvindekrisecenteret i Sønderborg modtog 25.000 kroner


  Uddelingerne i 2013:

  • Hjerneskadeforeningen, Århus/Østjylland modtog 30.000 kroner
  • Unge For Ligeværd – Sønderborg modtog 25.000 kroner
  • Haderslev Handicap Idræt modtog 15.000 kroner
  • Hjælpende Hænder Nordals modtog 10.000 kroner


  Uddelingerne i 2012:

  • ABA-foreningen modtog 50.000 kroner
  • Kolding Sejlklub, Handicapafdelingen modtog 30.000 kroner
  • Ullerup Frivillige Brandværn modtog 20.000 kroner

   
  Uddelingerne i 2011:

  • Organisationen Børn, Unge og Sorg modtog 50.000 kroner
  • Børnenes IT-Fond modtog 30.000 kroner
  • Geografisk Have Kolding modtog 25.000 kroner


  Uddelingerne i 2010:

  • Natteravnene i Danmark modtog 75.000 kroner


  Egnsspillet: ”90-års festen – et genforeningsspil”  modtog 30.000 kroner

   

   

 • Indstil en prismodtager

  Jubilæumsfondens hidtil største donationer fandt sted i 1993 ved fondens 10-års jubilæum og i 2008 ved 25-års jubilæet. Ved begge lejligheder blev der uddelt 500.000 kroner.

  • Prismodtager i 1993 var et international idrætsarrangement for handicappede børn. 
  • Prismodtagere i 2008 med hver 250.000 kroner var Julemærkefonden i Danmark og Foreningen Cancerramte Børn.

   

  Kender du et almennyttigt formål, som fortjener støtte og hjælp, så benyt nedenstående link til at indstille en prismodtager.
  Husk at begrunde din indstilling.

  Danfoss Jubilæumsfonds prisuddeling finder normalt sted hvert år på Danfoss' fødselsdag - den 1. juli.
  Jubilæumsfonden uddeler ca. 100.000 kroner om året og har til dato uddelt over 4 millioner kroner. Ved prisuddelingerne har fonden især betænkt børn, syge og handicappede samt mennesker, hvis hverdag er præget af ensomhed og sociale problemer.

   

Vær social Deltag aktivt

Vil du lære os at kende?

Lær os at kende, og deltag i samtalen
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/about/foundations/danfoss-jubilaeumsfond/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "107.21.16.70", "UserHostName": "107.21.16.70", "UserLanguages": null }